vay tín chấp

Cách xử lý vay tín chấp khi bị từ chối

Có lẽ nhiều người luôn có câu hỏi là: tại sao hồ sơ của mình chưa từng vay ở đâu khác. Cũng chưa có nợ xấu? Tại sao khi vay tín chấp lại bị từ ...

Bình Tâm An
Logo